top of page

9 iklim'in renkleriyle hayatınız renklensin!

Azerbaycan’da dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen 11 iklim tipinden 9’nun bulunması (Kutup ve Ekvator iklimleri hariç diğer bütün ılıman iklim şartları Azerbaycan’da görülmektedir), dinlenme ve sağlık turizmi için en iyi koşulları hazırlamıştır. Azerbaycan aynı zamanda Kafkaslar 

bölgesinde yıllık güneşlenme süresi en uzun ülkedir. Bununla beraber Azerbaycan’ın yüzey şekilleri de çok farklılık göstermekte olup, yükselti basamakları -28 m ile 4466 m arasında değişmektedir. Böylece ülkenin farklı rölyef şekillerine sahip olması da, turizm açısından çok çeşitli doğal rezervler barındırmaktadır. Bunlara örnek olarak, paleontolojik bakımdan önemli fosilli kayalar, yüksek şelaleler, nadir ağaç türleri, relik ve endemik bitki türleri, göçmen kuşların kışlak alanları gösterilebilir.

bottom of page