top of page

Dünya dinlerinin beşiği Azerbaycan'ı keşfet

Hem eski zamanlarda hem de günümüz hayatında Azerbaycan kendi toleransı ile farklılık sağlayan bir bölge olarak bilinmiştir. Burası Zerdüştlük dininin vatanı, Kafkasya’da hıristiyanlığın ilk beşiği, İslam’ın geniş yayıldığı mekan, türlü toplumların huzur içinde yaşadığı arazi, farklı kültürlerin birbirlerinden etkilenerek gelişdiği ülkedir. Tarihi kaynaklar Azerbaycan’ın etnik içeriğinin sürekli gelişdiğini kanıtlıyor. 

bottom of page