top of page

GENEL BİLGİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların güneydoğusundan Hazar Denizi kıyısı boyunca uzanmaktadır. Kafkasya'da en büyük nüfusa ve yüzölçümüne sahip olan Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile birlikte 86.600 km2 yüzölçümüne sahiptir. 44-52 Doğu boylamı ile 38-42 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, batıda Ermenistan, güneyde İran, güneybatıda Türkiye ile komşudur. Ülkenin doğusunda Hazar Denizi bulunmaktadır. Ülke topraklarının yarısı Kafkas ve Taliş dağları ve vadilerle kaplıdır. Azerbaycan'ın başkenti Bakü olup, 2.130 km2 lik yüzölçümüne ve 2 milyonun üzerinde nüfusa sahiptir. Kafkasların en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezidir. Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan başkent, aynı zamanda bir liman kentidir. 2000 yılın üzerinde bir tarihi geçmişe sahip olan şehirde modern ve tarihi mimarinin örneklerinin yanı sıra çok sayıda kültür merkezi, tiyatro, müze ve alışveriş merkezleri vardır. Şehrin kalbi niteliğinde sayılan İçeri Şehir, UNESCO Dünya Kültürel Mirasları Listesi'nde yer almaktadır. Azerbaycan'ın diğer büyük şehirleri arasında Gence'nın nüfusu 294 bin, Sumgayıt'in ise 279 bindir. 28 Mayıs 1918'de kurulan ve 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Anayasası'na göre devlet sembolleri ulusal bayrak, milli amblem ve milli marş olarak belirlenmiştir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 3 (üç) renkte olan ulusal bayrağı 9 Kasım 1918'de benimsemiştir. 

 

Bayrakta bulunan Mavi, Türk kökenlerini temsil eder. Kırmızı modernliği ve demokrasiyi temsil eder. Yeşil İslam'ı temsil eder. Hilal ve sekiz köşeli yıldız ise Ay ile Güneş'i, sonsuzluğu ve laikliği temsil eder.

Milli amblem 19 Ocak 1993 tarihinde kabul edilmiştir.  Siper savunmayı, Üç renkli dairesel çizgiler bayrağı, 8 köşeli yıldız güneşi, Yıldızın merkezinde kalan alev sembolü ateşler ülkesini, Buğday başağı bereketi, Meşe dalları ise sonsuzluğu sembolize eder.

AZERBAYCAN MİLLİ MARŞI 

Bestesi Uzeyir Hajibayov'a sözleri ise Ahmad Javad'a ait olan Azerbaycan Ulusal Marşı 27 Mayıs 1993'te kabul edilmiştir:

 

Azerbaycan! Azerbaycan!

Ey kahraman evladın şanlı vatanı!

Senden ötürü can vermeye cümle hazırız!

Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz!

Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!

Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!

 

Binlerce can kurban oldu,

Sinen harbe meydan oldu!

Hukukundan geçen asker!

Her biri kahraman oldu!

 

Sen olasın gülistan,

Sana her an can kurban!

Sana binbir muhabbet,

Sinemde tutmuş mekân!

 

Namusunu hıfzetmeye,

Bayrağını yükseltmeye,

Namusunu hıfzetmeye,

Bütün gençler müştaktır!

 

Şanlı vatan! Şanlı vatan!

Azerbaycan! Azerbaycan!

Azerbaycan! Azerbaycan!

 

 

RESMİ TATİLLER VE BAYRAMLAR

1 Ocak Yeni Yıl

20 Ocak Şehitleri Anma Günü

8 Mart Kadınlar Günü

20-21 Mart Nevruz Bayramı

9 Mayıs Zafer Bayramı

28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı

15 Haziran Milli Kurtuluş Bayramı

26 Haziran Silahlı Kuvvetler Bayramı

18 Ekim Bağımsızlık Bayramı

12 Kasım Anayasa Bayramı

17 Kasım Milli Kalkınma Günü

31 Aralık Dayanışma Bayramı

Kurban ve Ramazan Bayramı (1 Gün)

 

 

ÜYE OLDUĞU BAZI ULUSLARARASI ÖRGÜT VE KURULUŞLAR

BM Güvelik koneyi geçici üyesi

BSEC ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği

CCC ( Gümrük Birliği Konseyi)

CE ( Akvupa Konseyi)

CIS ( Bağımsız Devletlerin Topluluğu)

EBRD ( Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası )

ECE ( Birelşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu)

ECO ( Ekonomik İşbirliği Örgütü)

ESCAP ( Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu)

FAO ( Tarım ve Gıda örgütü)

ICFTU ( Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu)

ICRM ( Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay hareketi)

IDA ( Uluslararası Kalkınma Birliği)

IDB ( İslam Kalkınma Bankası)

IFAD ( Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu)

IFC ( Uluslarası Finansman Kurumu)

ILO ( Uluslararası Çalışma Örgütü)

IMF ( Uluslararası Para Fonu)

INTERPOL ( Uluslararası Polis Teşkilatı)

ISO ( Uluslararası Standartlar Örgütü)

OSCE ( Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü)

UN (Birleşmiş Milletler)

UNCTAD ( Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)

UNESCO ( Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)

UNIDO ( Endüstriyel Kalınma Örgütü)

WFTU ( Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu)

WTRO ( Dünya Ticaret Örgütü)

bottom of page