top of page

 

İstatistik

Nüfuz

Azerbaycan Kafkaslar'ın nüfusu en yoğun ülkelerindendir. Nüfusu 2015 sayımı itibariyle 9 milyon 593 bin olup, nüfusun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır. Toplam nüfusun yüzde 22,4'ünü 0-14 yaş grubu, yüzde 71,6'sını 15-64 yaş grubu, yüzde 6'sını ise 65 ve üstü yaş grubu oluşturmaktadır. Toplam nüfusun 4 milyon 776 binini (49,8%) erkekler, 4817 binini (50,2%) ise kadınlar oluşturmaktadır.

Nüfusun 5 milyon 98 bini (53,1%) şehirlerde yaşarken, 4 milyon 495 bini (46,9%) kırsal alanlarda yerleşmişlerdir (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, Statistical yearbook/Population of Azerbaijan, received on Jun 9th, 2016 on http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/indexen.php )


 

Ekonomi

 

GSYİH (milyar ABD$) : 53.0 

İhracat (fob-milyar ABD$)  : 15,9  

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) : 1,1             

İthalat (fob-milyar ABD$) : 9.0 

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP): 17.720        

Dış borç (milyar ABD$) : 12,3 

Enflasyon Oranı (%) : 7,8             

Doğrudan Yabancı Yatırım (giren – milyar Dolar) : 7,12 

İşsizlik Oranı (%) : 5,3             

Doğrudan Yabancı Yatırım (çıkan – milyar Dolar) : 2,95


 

2015 yılı itibariyle Azerbaycan'daki Türk sermayeli firma sayısı 2665'e ulaşmıştır. (Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı)

bottom of page