top of page

Kültür Turizmi:

Azerbaycan, kültür turizminin uygulanabileceği değerli kültürel varlıklara ve tarihsel eserlere sahip bir ülkedir.  ülkede bazı müzeler, birkaç prehistorik ve arkeolojik sitelerin ziyareti yanı sıra, kültürel amaçlı turizm son zamanlar gelişmeye başlamışdır. özellikle de eski geleneksel dokusuyla halen yaşayan kentleri, el sanatlarıyla ünlü merkezleri, dünyada en eski yerleşim yerlerinden örnekleri, bu ülkede bulmak mümkündür. Ülkelerdeki eski anıt, mezar, türbe, bina ve diğer tarihi eserleri korumak, restore etmek için Berpa adı verilen cemiyyetler kurulmuşdur.

bottom of page