top of page

Eşsiz Şifalı Petrol- Naftalan Tesisleri

 

Naftalan dinlenme-tedavi tesisleri yeryüzünde başka bir benzerinin olmaması ve şifalı naftalan petrolünün içeriğindeki biyolojik özellikleri sayesinde dünyaca üne kavuşmuştur. Bölge Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye 20 km uzaklıkta, Naftalan şehrindeki naftalan petrolü yatağı bölgesinde yer almaktadır. Naftalan petrolü dünyada başka benzeri olmayan eşsiz şifalı özelliklere sahiptir. Naftalan petrolü insan organizması üzerinde çok yönlü tedavi edici özellikler ihtiva etmektedir. Antienflamatuar, analjezik, damar genişletici ve metabolik süreçleri hızlandırıcı özelliklere sahiptir. Naftalanın çeşitli hastalıkları tedavi edici özellikleri ve etkinliği binlerce bilimsel çalışma ve monografi sonuçlarıyla teyit edilmiştir.

Naftalandan yapılan merhemi üretmek için ilk fabrikayı Alman mühendis ve imtiyaz sahibi E.İ.Eger inşa etmiştir. Bu fabrikanın ürünleri ve bundan yapılan hammadde Almanya'ya ihraç edilmiştir. 1986 yılında fabrika temelinde iki naftalan şirketi “Magdeburg Naftalan” ve “Dresden Naftalan” faaliyete geçmiş ve naftalandan preparatlar üretmektedirler. “Eger” merheminin üretim yöntemi sır olarak saklanmaktadır ve monopolize edilmiştir.

Günümüzde naftalan dinlenme-tedavi tesisleri bölgesi şifalı naftalan banyoları yardımıyla 70'ten fazla hastalığın tedavisini sağlamaktadır.

bottom of page