top of page

Azerbaycan'da İş ve Yatırım Olanakları

Azerbaycan'ın en önemli yeraltı kaynağı petrol ve doğalgazdır. Yıllık petrol rezervi 8 milyar varilin üzerindedir. Petrol ve doğalgaz rezervileri yanısıra Azerbaycan'ın 450 milyon ton demir ve 150 milyon ton aleminyum rezervi de bulunmaktadır.

Son yıllarda yoğun olarak ülkede altyapı çalışmaları ve köprü, konut, işyeri merkezleri gibi üstyapı çalışmaları hız kazanmıştır. Diğer bir değişle, inşaat sektörü hareketli günler geçirmektedir. Sanayileşme yolunda yatırımlara açık olan ülkede, tarım ve hayvancılık yönünde de yatırım sağlanması için, devlet destekli programlar yürütülmektedir.

Türkiye'den azerbaycan'a gelen mühendisler, mimarlar, iş adamları da birbirleriyle entegre olarak oluşturdukları sinerjiyle, ticaret ve inşaat başta olmak üzere başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Başta Türk yatırımcılar olmak üzere diğer yatırımcıların da yatırımları devam etmektedir.

 

YATIRIM SEKTÖRLERİ

 

Tarım ve Hayvancılık

  • Tarım ve hayvancılık ülkenin sosyo ekonomik gelişimine etki edecek önemli faktörler arasındadır.

  • 9 iklim tipine sahip Azerbaycan'da farklı tarım ürünleri yetişebilmektedir.

  • Azerbaycan'da yetiştirilen başlıca ürünler; tahıl, meyve, pamuk, çay, tütün ve üzümdür.

  • Hayvancılık ülke talebini karşılayacak seviyededir.

  • Hazar denizi, mersin balığının vatanı olma özelliğini göstermektedir. Mersin balığından elde edilen havyar önemli bir gelir kaynağıdır.

 

Sanayi

Sanayi ülkenin gelişmekte olan sektörlerindendir. 2000 yılında %36 gibi önemli bir büyüklüğe ulaşılmıştır. Sonraki yıllarda artış göstermiş, 2005 yılında %47.5 olmuştur.

 

Madencilik

  • Azerbaycan yeraltı kaynakları bakımından zengindir.

  • Başlıca kaynaklar; petrol, doğalgaz, aleminyum, çinko, bakır, kurşun, demir barut, civa, mermer, kireç taşı, vb..dir.

  • Azerbaycan hem metal cevheri hemde endüstriyel hammadde bakımından zengindir.

 

Kaynak: http://www.tusiab.az

bottom of page