top of page

Sufizmin Beşiğinde Meditasyon Yap

Diribaba türbesi, Şamahı ilçesinin Mereze köyünde (şimdiki gobustan kentinde ), dağın döşünde yapılmış iki katlı türbedir. Diribaba türbesi ayrıca hatıra cami görevini de taşıyor. H. 805 (M. 1402 - 1403 ) yılında ve Şeyh İbrahim Han zamanında inşa edilmiş bu yapının mimarının ismi tam olarak bilinmemektedir. Türbe binası inşa edildikten sonraki yüzyıllar içerisinde çok tahrip olmuş ve nihayet 1955 yılında bir restorasyon projesi hazırlanarak, onarılmış ve bugünkü şekline kavuşmuştur. Bir vadiye bakan yamaçta bulunan mimari eser, kesme taşla inşa edilmiş, sade fakat sağlam görünüşte bir yapıdır. Alttaki , dört ana yöne doğru genişletilmiş tonozlu bir esas mekandan oluşan, üst kattâ ise tromplu kubbeli bir salona sahip iki katlı bir yapıdır. Üst katta ayrıca kayanın içine oyulmuş bir oda (mağara) vardır. Buradan bir merdivenle kubbe eteğine ve türbenin sırtını yasladığı kayalıklara ulaşılmaktadır. 

Diri Baba Türbesi'nin Asya Türk mimarisindeki en yakın örneği , Türkmenistan'da Rabat-Ferava civarındaki Parav Bibi Türbe-Mescididir. 

Bununla birlikte kısmen kaya içine oyulmuş ve kısmen kaya dışına yapılmış mimari eserler, İslamiyetten önceki Türk Budist mimarisi veya Orta Asya Budist mimarisinde bilhassa kayalara oyulmuş mağara tapınakları olarak da karşımıza çıkmaktadır.

bottom of page